Ägarkarta

Det finns lagkrav på att inhämta översikt över företagets ägarstruktur. Med våra specialgjorda ägarstrukturkartor får du full överblick, även vid komplicerade ägarstrukturer.

Ägarstrukturkartan visar ytterligare information när muspekaren rör sig över den. Informationen kan exporteras till PDF där det är lika smidigt att zooma in (utan att kartan blir suddig). Information och övriga källor är bara en klick bort. Strukturkartan har ett lågt fast pris per månad.

Använd musen eller fingrar för att förstora/panorera.

Kartan är anpassad till AML-arbete med riskindikatorer från norsk nationell riskbedömning och regelverk:

 • Ägare (aktiebok samt handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma)
 • Ägare (alla nivåer) och dotterbolag (1-2 nivåer) för översikt över ägarstrukturen
 • Roller i alla organisationer med namn och födelsedatum.
 • Listade högriskländer inom EU och FATF är markerade med en röd landskod
 • Stat, kommun och landsting
 • Trolig verklig huvudman baserat på ägarandel och eventuell aktieslag visas med tjock ägarlinje)
 • Fler aktieslag (svart AB-ikon)
 • Förändring av aktieslag senaste 3 åren (röd AB-ikon)
 • Saknade / okända ägare
 • Direkt självägande (röd ägandepil)
 • Ömsesidigt ägande (röd ägandepil)
 • Företag som har bytt namn
 • Branschkod och beskrivning
 • Holdingbolag som ägs av en person
 • Branschrisk
 • Lågriskländer (EU/EES-länder anges med flaggor)
 • Organisationsform, startdatum, antal anställda, moms
 • Tydlig markering av ägande strax under/på/över 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
 • Aktier noterade på depå (ISIN)
 • Aktier noterade på en reglerad marknad
 • Företag med börsnoterad majoritetsägare är markerade med verklig huvudman med ett streck ovanför
 • Möjlighet att välja detaljgrad för att kunna fokusera på delar i en stor ägarstruktur

Lämplig för integration i interna system och för användning via API.

Utforska dessa exempel:

Visma
Nordic Unmanned
Trac Services

Några av våra kunder och partners