API, remote API och Single Sign-On

Vi har gjort det enkelt för dig att dela dokument mellan olika system. Utvecklingsteamet bak Kundcheck har över 20 års erfaring med intergrationsarbete. Skicka din IT-avdelning i vår riktning, vi talar samma språk.

Vilken väg du än väljer har vi vad som krävs för att vara en integrerad del av dina andra IT-system. Några av våra största kunder använder Kundcheck på detta sätt.

Delad inloggning (Single sign-on)

Du kan ta hand om användaröversikten och logga in med Active Directory eller OpenID Connect. Har du en annan användardatabas så anpassar vi oss också gärna till detta. Detta eliminerar behovet för användare att logga in.

Remote API

Användare kan ledas från ditt interna system till rätt bild i kundkontroll med alla fält ifyllda. Detta är en effektiv lågtröskel-integration där du även får del av de uppgraderingar vi gör utan extra arbete.

Dataöverföring

Resultaten kan levereras till din server när de inträffar, eller så kan du hämta dem. I kombination med enkel inloggning och distansstyrning ger detta ett mycket effektivt arbetsflöde utan stora kostnader.

ReST API

Kundkontrollprocesser kan också startas via moderna ReST API. Precis som med distansstyrning kan data levereras direkt, eller så kan du hämta det i efterhand. Ägarstrukturkartan har sin egen ReST API och är särskilt lämpad för integration.


API, Fjernstyring og Single Sign-On

Kontakta oss om API

  • Logga in på samma sätt som på andra ställen i företaget
  • Automatisera processer med distansstyrning
  • Full integration med API

Några av våra kunder och partners