Lokalbank och Kundcheck: Ett framgångsrikt samarbete i kampen mot penningtvätt

Vi ser närmare på hur samarbetet med Kundcheck har effektivitserat och förbättrat kundkännedomen för Lokalbank-alliansen.

Lokalbank

Bild: Lokalbank

Lokalbank, en allians bestående av tio oberoende sparbanker i Norge, har sedan början av förra året samarbetat med Kundcheck för att förbättra och lägga fokus på arbetet med att identifiera riskabla kunder och transaktioner.

På samma sätt som andra rapporteringspliktiga företag, så påverkas Lokalbank av ändringarna i penningtvättslagen som ställer hårdare krav. Därför är det extra viktigt att ha bra system och rutiner på plats.

Bristande efterlevnad av penningtvättslagen kan medföra allvarliga konsekvenser för bankerna. Som stora böter, juridiska konsekvenser, skadat rykte, förlust av licenser och övergripande ökad risk för finansiell brottslighet.

Lokalbank-alliansen består av följande ägarbanker: Sparebank 68gr Nord, Aasen,Sparebank, SelbuSparebank, Nidaros Sparebank, StadsbygdSparebank, Ørland, Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken DIN, Drangedal Sparebank och A & S Sparebank.

Identifiering av riskabla kunder och transaktioner

Efter implementeringen av Kundchecks tjänster har Lokalbank upplevt en betydande förbättring i förmågan att upptäcka riskabla företagskunder. Systemet har gjort det enklare för sparbankerna i alliansen att uppfylla kraven på kundkännedom och därmed minska risken för penningtvätt.

IT-chefen Tore Ingholm på Lokalbank berättar:

Att vi tidigt upptäcker ägare, nyckeltal, roller, näringskoder etc. om företaget vi vill granska närmare hjälper oss att uppfylla kravet på kundkännedom för de kunder vi tar in.

Tore Ingholm fra Lokalbank

Tore Ingholm från Lokalbank

Han berättar också:

Nu har vi mycket bättre möjligheter att upptäcka kunder som vi väljer att inte ta in i banken.

Flexibilitet och enkel integration

Flexibilitet och enkel integration är några av huvudorsakerna till att Lokalbank valde att samarbeta med Kundcheck. De har tidigare erfarenhet av liknande tjänster, men lyfter Kundcheck för dess anpassningsförmåga och användarvänlighet.

En annan representant från Lokalbank påpekar:

Kundcheck erbjuder god flexibilitet för enkel anpassning till nya behov och myndighetskrav. Lösningen upplevs också som enkel att använda för kunderna.

Integreringen av Kundcheck med Lokalbanks befintliga IT-system har också varit en positiv upplevelse, tack vare bra och flexibla integrationsmöjligheter. Lokalbanks huvudleverantör av IT-lösningar, SDC, arbetar för närvarande med integration till Kundcheck.

Effektivisering av arbetsprocesser och resursbesparingar

Kundchecks tjänster har också effektiviserat arbetsprocesserna hos Lokalbank och sparar både tid och resurser i efterlevnaden av penningtvättslagen.

Elektronisk signatur på formulär och insamling av data från offentliga register samlas i en process för banken, vilket ger en smidigare och mer professionell upplevelse för nya kunder som ska onboardas

Bra kundservice och support

Lokalbank framhäver Kundchecks goda kompetens och förmåga att bistå vid behov. Samarbetet har varit positivt och Lokalbank har upplevt god kundservice och support från Kundcheck.

En annan representant från Lokalbank:

Kundcheck har god kompetens, både inom teknik och affärsbehov, och har hittills alltid varit tillgängliga för att bistå vid behov.

Framtida möjligheter och önskade förbättringar

Lokalbank ser fram emot att fortsätta använda Kundchecks tjänster och önskar fler integrationer och anpassningar i framtiden. De vill ha uppslag i pålitliga register och källor, vilket kommer att minska behovet av att samla in information från kunderna. Därmed också minska arbetet med att följa upp detta i bankerna.

BankID:s köp av Kundcheck öppnar också upp för nya möjligheter i framtiden. Som att starta Kundcheck från BankID-appen och koppla ihop Kundcheck med bankens interna system.

Utöver de befintliga fördelarna vill Lokalbank utforska möjligheten att automatisera mer av processen kring kundkännedom, för att ytterligare minska manuellt arbete och öka effektiviteten i bankerna


(21 sep. 2023)