Så här hjälpte vi Utleiemegleren att bekämpa penningtvätt

Utleiemegleren, som ett fastighetsmäklarföretag, står inför betydande utmaningar när det gäller att upptäcka och förebygga penningtvätt. Tidigare var mäklarna tvungna att lägga mycket tid på att samla information från olika källor, och vissa källor var svåra att komma åt. Kvaliteten på den tillgängliga informationen var också varierande. Komplexa ägarstrukturer hos vissa kunder gjorde även uppgiften att identifiera de verkliga ägarna och uppfylla kraven på kundkännedom svår. Därför önskade Utleiemegleren ett system som kunde hjälpa dem i detta arbete.

Utleiemegler

Utleiemegleren AS är ett norskt företag som specialiserar sig på uthyrning av bostäder ochfastighetsförvaltning. Företaget erbjuder tjänster till både privatpersoner och företag som vill hyra ut sina fastigheter eller söka efter hyresbostäder. Företaget fokuserar på att skapa en trygg och effektiv uthyrningsprocess för både hyresvärdar och hyresgäster. Detta innebär att dem har ett stort behov av säkerhet och kvalitet i sina bedömningar.

Svårt att skaffa tillräcklig och korrekt information

En av de främsta utmaningarna som Utleiemegleren har stått inför har varit att få fram tillräcklig och exakt information om sina kunder. Kundcheck’s verktyg har spelat en avgörande roll i att möjliggöra snabbare bedömningar och identifiering av potentiellt riskabla kunder. Detta har gett fastighetsmäklarna möjlighet att tacka nej till kunder med hög riskprofil.

Vid behov har fastighetsmäklarna också haft möjlighet att effektivt ställa ytterligare kontrollfrågor. En väsentlig uppgift är att kontrollera sanktionslistor. Därför har Kundcheck utvecklat ett system som möjliggör direkta uppslag i dessa listor.

Cathrine Seljetun Edberg

Fotograf: Johnny Vaet Nordskog

Cathrine Seljetun Edberg (CCO/Advokat) hos Utleiemegleren säger:

Kundchecks verktyg har effektiviserat processen och bidragit till att spara mycket tid.

En pålitlig samarbetspartner

Samarbetet med Kundcheck har varit positivt och Utleiemegleren har upplevt god kundservice och assistans. Kundcheck har visat sig vara en serviceinriktad leverantör som snabbt svarar på frågor och ger fackkunnig hjälp.

Kundcheck har förenklat processen för mäklarna och är en pålitlig samarbetspartner.

säger Edberg.

Sparar värdefull tid genom att tolka och identifiera faktiska rättighetshavare.

Kundchecks verktyg och funktioner har visat sig vara mycket värdefulla för Utleiemegleren i deras efterlevnad av penningtvättslagen. Mäklarna är särskilt nöjda med den omfattande information de får om företag och rättighetshavare. Systemet analyserar och identifierar reella rättighetshavare, vilket effektiviserar arbetsprocessen och ger trygghet i deras bedömningar. Kundchecks organisationskartor förenklar också förståelsen av komplexa företagsstrukturer. Dessutom har möjligheten att söka direkt i sanktionslistor genom Kundcheck minskat tidsanvändningen avsevärt. Detta har varit av stor betydelse för Utleiemegleren

Bekräftar behovet av effektiva verktyg mot penningtvätt

Utleiemegleren hade ingen tidigare erfarenhet av liknande tjänster från andra leverantörer. Men dem gjorde en noggrann utvärdering av marknaden och efter kontakt med flera potentiella leverantörer, valde de Kundcheck som sin leverantör.

I en tid med kontinuerlig teknologisk utveckling och ökad sofistikation bland brottslingar är det avgörande att ha robusta system och verktyg för att avslöja försök till penningtvätt. Kundcheck spelar en central roll i detta sammanhang genom att leverera relevant och pålitlig information. Utleiemegleren bekräftar också behovet av omfattande intern utbildning och noggrann handläggning för att effektivt möta dessa utmaningar.

I framtiden föreställer sig Utleiemegleren att tjänsterna från Kundcheck kommer att vara avgörande för att samla in tillräcklig information om hur kunderna har finansierat fastighetsköp. De vill också vara proaktiva med avseende på förändringar inom branschen, särskilt med tanke på användningen av kryptovalutor och andra nya teknologier. Utleiemegleren inser att det kommer att finnas betydande utmaningar inom branschen framöver, men de är förberedda att möta dem genom att vara uppdaterade, ha medvetenhet om teknologi och etablera bra system och samarbetspartners som Kundcheck.


(21 sep. 2023)