Företagssök

Företagssök

Vid kundkännedom inhämtas information från många olika källor, både om företaget och dess befattningshavare. Kundcheck hjälper dig spara tid och arbete genom att samla in informationen i det sökverktyg du använder. Du kan hämta, lagra och verifiera följande information:

 • Grundläggande information om företaget
 • Underskrifter och fullmakter
 • Roller i företaget (styrelseordförande, verkställande direktör, styrelseledamöter etc.)
 • Ekonomisk information och registerutdrag
 • Sanktioner mot företaget
 • Samtliga företagsregister
 • Översikt över verkliga huvudmän
 • Möjlighet till både API (ReST) och distansstyrning

Kunden är den bästa källan

Skicka en av våra vanliga – eller dina egna – självdeklarationsblanketter i förväg med offentliga uppgifter till kunden som rättar, kompletterar, godkänner – och skriver under. Vi har skickat och tagit emot tiotusentals blanketter till alla typer av monitorer och mottagare. Automatisk påminnelse till kunden via e-post och sms – och handläggaren meddelas när formuläret är ifyllt.

Data från offentliga källor och data från kundens självdeklarationer är lättillgängliga när riskbedömning ska sättas. Ladda upp dina egna dokument om du har andra källor.

Kontakta oss om företagssök

 • Lättare att söka på företag och privatpersoner
 • Uppfyller myndighetskrav
 • Sparar mycket tid att följa penningtvättslagen
 • Kunden kan delta i ett användarvänligt webbformulär

Några av våra kunder och partners