Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ("integritetspolicyn") gäller för ditt besök på vår webbplats www.kundesjekk.no och www.kundcheck.se och förklarar hur BankID BankAxept AS ("Bidbax", "vi" eller "oss") behandlar dina personuppgifter, våra informationskällor och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive personuppgiftslagen som har införlivat EU: s dataskyddsförordning (GDPR).


1. Ansvarig för behandlingen

Bidbax fungerar som ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter i samband med att ge dig information och erbjuda dig tjänster på vår webbplats www.kundesjekk.no och www.kundcheck.se.

Om du vill bli kund och ingå avtal med oss kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt avtalet mellan ditt företag och oss.

Vår kontaktinformation som ansvarig för behandlingen är:

BankID BankAxept AS, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo. Org.nr. NO 927611929

E-post: personvern@bidbax.no


2. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Generellt samlar Bidbax in och behandlar personuppgifter för att kunna ge dig relevant information relaterad till tjänsten Kundesjekk på våra webbplatser när du har samtyckt till det (genom cookie-inställningarna). Mer specifikt samlar vi in och behandlar personuppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke (jfr. GDPR art. 6(1) bokstav a), för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt i förhållande till vår webbplatsinformation och information om våra tjänster, b) för att ge dig erbjudanden och information om våra tjänster i tredjeparts kanaler samt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (jfr. GDPR art. 6(1) bokstav c).

Nedan har vi listat alla specifika sätt vi behandlar personuppgifter på och vilka kategorier av personuppgifter vi normalt behandlar, samt syftet och den rättsliga grunden för sådan behandling:


a) Webbplats: När du besöker vår webbplats och använder våra digitala tjänster samlar vi in vissa uppgifter från din dator eller internetanslutning. Detta kan inkludera din IP-adress, datum och tid för besöket, besökets varaktighet, innehållet i din förfrågan (till exempel den specifika sidan du besöker), webbplatsen du blev hänvisad från, vilka sidor du besöker på vår webbplats, din internetleverantör, webbläsartyp och -version samt ditt operativsystem.

Vi samlar in denna information för att upprätthålla våra berättigade intressen av att kunna visa vår webbplats för dig, mäta och förbättra prestandan i våra digitala kanaler samt marknadsföra våra tjänster - med ditt uttryckliga samtycke via cookie-inställningarna.

Se mer information om vår användning av cookies på vår webbplats, inklusive vilka cookies som kräver ditt uttryckliga samtycke (jfr. GDPR art. 6(1) bokstav a).


3. Användning av cookies på webbplatsen www.kundesjekk.no och www.kundcheck.se

En cookie är en liten fil som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone. En cookie är inte ett program som innehåller skadliga processer eller virus.

Vissa cookies utför essentiella funktioner för webbplatsen. Cookies hjälper oss också att förstå varför du besöker webbplatsen, så att vi kontinuerligt kan optimera och anpassa webbplatsen efter dina specifika behov och intressen. Cookies minns saker som varor du har lagt i kundvagnen, om du har besökt webbplatsen tidigare, om du är inloggad och vilket språk och valuta du föredrar att se på webbplatsen. Vi använder också cookies för att rikta våra annonser mot dig på andra webbplatser. I allmänhet använder vi cookies  som en del av våra tjänster och för att kunna presentera innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

 • Vi använder cookies för olika ändamål:
 • Nödvändiga (förifyllda - kan inte väljas bort)
 • Funktionella
 • Statistiska
 • Marknadsföring

När du trycker på "Acceptera" ger du ditt samtycke till alla dessa ändamål. Du kan också välja det ändamål du vill samtycka till genom att klicka på kryssrutan bredvid ändamålet och sedan trycka på "Spara inställningarna". Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att trycka på den lilla ikonen i nedre vänstra hörnet av webbplatsen.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och annan teknik och hur vi samlar in och behandlar personuppgifter genom att klicka på länken här <länk> eller öppna webbplatsen i "inkognitoläge" i din webbläsare.


a) Användning av "Kontakta mig"-formulär: När du registrerar dina kontaktuppgifter på "Kontakta mig"-formuläret på våra webbplatser kan vi behandla dessa uppgifter för att kontakta dig om våra tjänster. Detta inkluderar organisationsnummer, företagsnamn, förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress. Du kan när som helst begära att bli borttagen från vår kontaktlista genom att skicka ett e-postmeddelande: post@kundesjekk.no eller post@kundcheck.se

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke på kontaktskjema, enligt GDPR artikel 6 (1) a).


4. Användning av underleverantörer och överlämnande till andra

Dina personuppgifter kan behandlas av databehandlare som behandlar dina personuppgifter som underleverantör för Bidbax webbplatser. Vi ingår alltid ett databehandlingsavtal med våra databehandlare, och eventuella databehandlare kommer bara att behandla uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen, våra instruktioner och för de ändamål som dina personuppgifter har samlats in för.

Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter eller annan part om det finns en rättslig grund för det, enligt GDPR artikel 6(1) bokstav c).


5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Både våra databehandlare och vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå vid behandlingen av dina personuppgifter och för att förhindra förlust eller olaglig behandling (enligt GDPR artikel 32).

Sådana åtgärder inkluderar till exempel kontroll av Bidbax företagsstyrning, efterlevnad av ramar som ställer krav på informationssäkerhet och dataskydd, utbildning och interna rutiner för alla anställda och databehandlingsavtal med våra databehandlare.


6. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för ändamålen som anges i denna integritetspolicy.


7. Dina rättigheter

Nedan finns en översikt över de rättigheter du kan utöva i förhållande till oss som ansvarig för behandlingen.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss, och vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, senast inom 30 dagar efter mottagandet av din förfrågan. Du kan skicka din förfrågan till personvern@bidbax.no

 • Insyn: Du har en allmän rätt till insyn i de personuppgifter vi har registrerat om dig.
 • Rättelse och radering: Du har en allmän rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga personuppgifter om dig och raderar personuppgifter om dig. Observera att personuppgifter som är väsentliga för kundrelationen med oss inte kan raderas om du inte också uttryckligen begär uppsägning av kundrelationen med oss.
 • Begränsning: Du har en allmän rätt att begära att vi stoppar ("fryser") behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig olagligt och du inte vill att vi ska radera dessa data enligt våra rutiner för sådan radering innan frågan har avgjorts.
 • Dataportabilitet: Du har en allmän rätt att begära överföring av dina personuppgifter i ett gemensamt, maskinläsbart format, om det är möjligt.
 • Invändning: Du har en allmän rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter om dig om detta är berättigat av särskilda skäl från din sida.
 • Rätt att klaga: Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klaga till Datatilsynet. Vi ber dig att kontakta oss i förväg så att vi kan klargöra eventuella missförstånd.
 • Återkalla ditt samtycke: Om vår behandling av personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen baserad på samtycke innan det återkallas.

8. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi utvärderar denna integritetspolicy från tid till annan med hänsyn till ändrad produktportfölj, teknik och lagliga krav. Den senaste uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns tillgänglig på vår webbplats, med datum och versionsnummer.

Några av våra kunder och partners