Kontinuerlig screening

Genom att använda Personsök kan verksamheten genomföra sökningar mot PEP och sanktionslistor under en onboardingprocess, vilket ger en god förståelse för kunden vid denna tidpunkt

Om kunden blir PEP eller sanktionerad efter onboarding, måste verksamhetsutövaren upptäcka detta och börja behandla kunden därefter. Den kontinuerliga screeningtjänsten i Kundcheck hjälper verksamhetsutövaren att hålla sig uppdaterad med sanktioner och PEP-listor.

Hur fungerar den kontinuerliga screeningstjänsten på Kundcheck?

För att använda tjänsten måste den verksamhetsutövaren ladda upp hela listan (via Excel) över kunder som ska screenas. Detta kan även omfatta verklig huvudman eller andra relevanta roller i företag. Verksamhetsutövaren meddelas vid träff mot PEP eller sanktionslistan. Den automatiska sökningen sker dagligen.

Listan med kunder kan uppdateras löpande i Kundcheck. Kontakta oss för mer information.

Några av våra kunder och partners