Personsök

Personsök

Med Kundcheck kan du identifiera och legitimera kunden digitalt, samtidigt inhämtas all nödvändig information för kundkännedom.

 • Underlag som visar att elektronisk identifiering har skett
 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Registrerad adress
 • Sökresultat från nordisk PEP-lista, som även innehåller information om familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP
 • Sökresultat från EU och FN:s sanktionslistor samt möjligheten till söklistor från Storbritannien och OFAC
 • Möjlighet till både API (ReST) och remote API

Kunden är den bästa källan

Skicka någon av våra standardiserade mallar, eller dina egna, förifylld med offentliga uppgifter till kunden som kan ändra, komplettera, bekräfta och signera informationen. Vi har skickat och tagit emot tiotusentals blanketter till alla typer av enheter och mottagare. Automatisk påminnelse skickas till kund via e-post och sms och handläggaren meddelas när formuläret är ifyllt.

Information från offentliga källor och de uppgifter som kunden själv lämnar är lättillgängliga när riskbedömning ska genomföras. Det går även bra att ladda upp egna dokument från övriga källor.

Kontakta oss för personsökningar

 • Lättare att söka på privatpersoner
 • Uppfyller myndighetskrav
 • Sparar tid i efterlevnaden av penningtvättslagen
 • Kunden kan medverka genom ett användarvänligt webbaserat gränssnitt

Några av våra kunder och partners