Vad är Kundcheck?

Kundcheck används av företag av alla storlekar – för att genomföra några få till flera tusen sökningar per månad.

Alla företag som omfattas av penningtvättslagen behöver vidta åtgärder för kundkännedom för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kundcheck använder BankID:s lösning för AML (Anti Money Laundering) och ger sina kunder tillgång till den information som krävs för att kunna upprätthålla god kundkännedom.

Kundcheck gör kundkännedomskontrollen av privatpersoner och företag enklare – både vid etablering av kundrelation och vid löpande uppföljning. Kundcheck förenklar efterlevnaden av gällande regelverk.

Utför kundkontroll snabbare, enklare och bättre:

  • Legitimera kunden digitalt med BankID
  • Kontrollera kunden mot EU:s och FN:s sanktionslista
  • Ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), en familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP via nordiska PEP-listor
  • Få tillgång till grundläggande information till exempel namn, folkbokföringsadress och personnummer
  • Upptäck eventuella förändringar som kan påverka kundrelationen vid fortlöpande uppföljning

Vem är vi?

Kundcheck är en produkt från BankID BankAxept AS.

Produkten är utvecklad av ett team med experter innom olika specialområden.
Kundcheck finns i hela Skandinavien.
Både vi och produkten är här imorgon också.

Kontakta oss för

  • demonstration av systemet
  • genomgång av funktionalitet
  • svar på dina frågor