Äntligen i Sverige

Vi är stolta över att äntligen kunna lansera Kundcheck

Kundcheck har nu expanderat till Sverige efter att ha hjälpt över 4000 handläggare i Norge med sina innovativa tjänster mot penningtvätt. Vi är engagerat i att skydda företag mot ekonomisk brottslighet och se till att de uppfyller gällande krav, därför är Kundcheck redo att hjälpa företag i Sverige att upprätthålla god kundkännedom och efterleva gällande regelverk.

Varför behöver ditt företag
kundkännedomskontroll?

Alla företag som omfattas av penningtvättslagen behöver vidta åtgärder för kundkännedom för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Kundcheck gör kundkännedomskontrollen av privatpersoner och företag enklare - både vid etablering av kundrelation och vid löpande uppföljning.

Hur kan Kundcheck hjälpa ditt företag?

Kundcheck ger tillgång till den information som krävs för att kunna upprätthålla god kundkännedom. Med Kundcheck kan du legitimera kunden digitalt och kontrollera kunden mot EU:s och FN:s sanktionslista för att se om de är kända för att ha kopplingar till terrorism eller andra former av ekonomisk brottslighet.

Tillgång till grundläggande information

Med Kundcheck får du också ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), en familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP via nordiska PEP-listor. Kundcheck ger tillgång till grundläggande information om kunden, som namn, folkbokföringsadress och personnummer. Dessa uppgifter är viktiga för att upprätthålla god kundkännedom och säkerställa att ditt företag efterlever gällande regelverk.

Upptäcka förändringar

Med Kundcheck kan du upptäcka eventuella förändringar som kan påverka kundrelationen vid fortlöpande uppföljning. Detta är en viktig aspekt för att säkerställa att ditt företag inte blir inblandat i någon form av ekonomisk brottslighet.

Några av våra kunder och partners